CV-ketels gekocht en geplaatst na september 2015 moeten een energiezuinige A-pomp hebben met een Energy Efficiency Index (EEI) van 0.23 of lager. Ze moeten bovendien tenminste een energielabel B hebben. In de praktijk betekent dit dat de VR-ketels, de voorlopers van de hR-ketels, vanaf september niet meer verkocht mogen worden. Deze toestellen hebben namelijk het label C. Een uitzondering is gemaakt voor open toestellen zonder ventilator en trekonderbreker. Die mogen nog wel het label C hebben (bron: VFK)