Naar aanleiding van het verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid betreffende het onderzoek ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’ laat VFK weten dat:

  • zij de aanbevelingen van de onderzoeksraad onderschrijft, ze steunt de eisen die gesteld dienen te worden aan installatiebedrijven en hun monteurs.
  • de cv-ketel voldoet aan alle internationale wet- en regelgeving. De veiligheid van de totale installatie wordt bepaald door het samenspel van alle componenten. Hierbij is het van uiterst belang dat deze op de juiste wijze en vakbekwaam geïnstalleerd worden.
  • VFK van mening is dat het op 1-1- 2015 in werking getreden OK CV Keur het enige kwaliteitslabel is waarmee de nu geconstateerde gebreken kunnen worden opgelost en voorkomen. Het label heeft een Europese onderbouwing vanuit de EPBD. Installatiebedrijven, maar ook alle monteurs moeten voldoen aan de gestelde eisen en hun werkzaamheden worden tevens steekproefsgewijs gecontroleerd. OK CV omvat zowel de benodigde kwaliteit van het onderhoud alsook de correcte montage van de cv-ketel en rookgasafvoer middels een inbedrijfstellingskeuring. OK CV is ontworpen door Uneto-VNI en VFK met intensieve ondersteuning van het ministerie van BZK. Daarnaast stimuleert een vanuit maatschappelijke organisaties breed samengestelde stuurgroep de toepassing van OK CV.
  • VFK het zou toejuichen indien OK CV een wettelijke basis zou krijgen hetgeen met relatief minimale nalevingkosten mogelijk is.

Zie: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2040/koolmonoxide-onderschat-en-onbegrepen-gevaar

Download video: https://www.youtube.com/watch?v=3zqAQgEOyP4