Verwarmingssystemen

Verwarmingssystemen hebben de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Door technologische vooruitgang kunnen deze systemen veel efficiënter en zuiniger werken.

Dat betekent ook dat de materialen waarmee we vandaag werken veranderd zijn. Moderne verwarmingssystemen stoten rookgas uit dat ongeveer 50° C warm is, tegenover 200° C bij oudere systemen. Door de lage temperaturen stijgt het rookgas moeilijker in de schoorsteenschacht en veroorzaakt het condensatie. De schoorsteenschachten zijn vaak gemaakt uit poreus beton, waardoor het condensatiewater verwering, vochtplekken en betonrot veroorzaakt. Wie een zuinige moderne verwarmingsunit wil plaatsen, laat dus ook best zijn schoorsteenkanaal opnieuw voeren met een materiaal dat bestand is tegen corrosie en warmte. FuranFlex is dat materiaal.

FuranFlex verhelpt:
+ Gevaar op CO-vergiftiging door slechte trek
+ Gezondheidsrisico’s bij renovatie van asbesthoudende schoorsteenkanalen
+ Kans brandverspreiding via de schoorsteenschacht bij collectieve woningbouw
+ Kans op vochtplekken en betonrot door condensatie in de schoorsteenkanalen

Individuele verwarmingstoestellen

Veel duizenden jaren gebruikt de mensheid verwarming met open verbrandingshaarden. Tot op de dag van vandaag is de meerderheid van de schoorstenen verbonden met zulke open verbrandingshaarden. De werking van deze schoorstenen is gebaseerd op het principe dat warm rookgas lichter is dan de omringende lucht en bijgevolg naar boven stroomt met een snelheid van 4 à 6 meter per seconde. Zo ontstaat een luchtstroom binnenin de schoorsteen, waardoor er lucht uit de verbrandingsruimte (meestal de woonkamer) wordt gezogen.

Als de schoorsteen meer lucht aanzuigt uit de leefruimte dan nodig, is er langs de ene kant verlies aan energie, maar langs de andere kant is tekort aan lucht ook gevaarlijk. Het gebeurt ook dat de verwarmingsketel niet voldoende lucht ontvangt, waardoor een onvolledige verbranding plaatsvindt, koolstofmonoxide wordt gevormd en het gasverbruik toeneemt. Het is dus belangrijk dat de leefruimte gepaste openingen heeft waardoor lucht kan instromen. Een volledig systeem werkt enkel efficiënt als alle onderdelen in het verbrandingscircuit goed geconstrueerd zijn (luchtinvoer, ketel, gasleidingen en schoorsteen). Op deze manier kan de veelvoorkomende koolstofmondoxidevergiftiging vermeden worden.

In Nederland zijn jaarlijks meer dan 1000 mensen het slachtoffeer van een CO-vergiftiging. Furanflex is voordelig voor schoorstenen met natuurlijke trek, omdat het gemaakt is van warmteisolerend materiaal. De thermische geleiding is 0.4 W/Km, bij roestvrij staal is dit 16 W/Km. Als gevolg hiervan is de warmteisolatie van Furanflex tot 40 keer beter dan die van roestvrij staal. Het verbetert de schoorsteentrek en de efficiëntie van de verwarming. Condensatieketels Verwarmingssystemen hebben de laatste jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Door technologische vooruitgang kunnen deze systemen veel efficiënter en zuiniger werken. Dat betekent ook dat de materialen waarmee we vandaag werken veranderd zijn.

Een woordje uitleg over condensatie: bij de verbranding van gas komt er altijd waterdamp vrij. De hoeveelheid waterdamp die in de lucht kan vastgehouden worden onder atmosferische druk neemt af naarmate de temperatuur daalt. Bij het opstijgen door het rookkanaal koelen de rookgassen af: de overtollige waterdamp gaat van gasvorm naar vloeibare vorm over: dit is condensatie. M.a.w.: hoe warmer de rookgassen, hoe minder condensatie, hoe kouder de rookgassen, hoe meer condensatie. Condensvorming is de oorzaak van vochtproblemen in de muren en geeft trekproblemen. Daarbovenop wordt, bij condensatie van de rookgassen van hout en kolen, zwaveloxide omgezet in zwavelzuur. Dit werkt corrosie in de hand waardoor de voegen van de bouwkundige schoorsteen kan aangetast worden.